2020-10 – Beplantning – Positivliste

Beplantning i forhavernes græsplæner.

Bestyrelsen ønsker at fremme et nogenlunde ensartet ydre og anbefaler derfor beplantning af langsomt voksende og ikke-løvfældende træer.

Beplantning i forhavernes bede, altså op mod egen stue, indgår ikke nærværende Positivliste.

Gældende praksis er, at der ydes tilskud på i alt kr. 1.000 per træ.

Positivliste pr. 27. oktober 2020:
Alle eviggrønne nåletræer, herunder Banksfyr, får tilskud efter gældende praksis.

Positivliste pr. 20. oktober 2019:
Alle eviggrønne nåletræer, herunder Banksfyr, får tilskud efter gældende praksis.

Positivliste pr. 30. maj 2017:
Hjortetakstræer fjernes fra positivlisten.
Alle eviggrønne nåletræer, herunder Banksfyr, får tilskud efter gældende praksis.