Grundejerforeningens spildevands-afledning

Der henvises til:

  1. De originale tegninger i afsnittet Om Tårnby Eng.
  2. Information om spildevand mv. i afsnittet Nice-to-know, 2020-11 TV-inspektionen JUN20.
  3. Placering af rottespær.