Nice-to-know

2023-11 Beplantning/Positivliste

Beplantning i forhavernes græsplæner.

Bestyrelsen ønsker at fremme et nogenlunde ensartet ydre og anbefaler derfor beplantning af langsomt voksende og ikke-løvfældende træer.

Beplantning i forhavernes bede, altså op mod egen stue, indgår ikke nærværende Positivliste.

Gældende praksis er, at der ydes tilskud op til kr. 1.000 per træ.

Positivliste pr. 14. november 2023:
Alle eviggrønne nåletræer, herunder Banksfyr, samt langsomt voksende ikke-løvfældende træer får tilskud efter gældende praksis.

Positivliste pr. 2. november 2021 (red. 26. november 2021):
Alle eviggrønne nåletræer, herunder Banksfyr, samt langsomt voksende ikke-løvfældende træer får tilskud efter gældende praksis.

Positivliste pr. 27. oktober 2020:
Alle eviggrønne nåletræer, herunder Banksfyr, får tilskud efter gældende praksis.

Positivliste pr. 20. oktober 2019:
Alle eviggrønne nåletræer, herunder Banksfyr, får tilskud efter gældende praksis.

Positivliste pr. 30. maj 2017:
Hjortetakstræer fjernes fra positivlisten.
Alle eviggrønne nåletræer, herunder Banksfyr, får tilskud efter gældende praksis.

2022-01 Carportens og indgangspartiets gråblå farve

Benyt RAL7015 jf. bl.a. kommende lokalplan.

2021-08 Carportens og indgangspartiets gråblå farve

I Silvan forhandles denne gråblå farve under navnet:
Dyrup facademaling 270 skifer (ny recept 2013).

Foto af malerbøtten kan ses her.

OBS! Datoen øverst til højre er misvisende; malerbøtten er fra august 2021.

2021-02 Hvor sidder de 10 rottespær?
Tegning over de installerede 10 rottespær.

2020-11 TV-inspektionen JUN20

Bestyrelsens konklusioner – sammenkogning:
Konklusion – Læs først dette dokument
Ledningsnet_skader_JUN20
Skelbrønde_skader_JUN20

Detajlmateriale:
Tegning over området med beskrivelse af brøndnumre
TV-inspektionens komplette materiale
Det Fysiske Index – beskrivelse af vægte

2020-07 Flügger farver
Rabat hos Flügger er pr. juni 2019: 15%.
Oplys kontantbetaling og kontonr. 519960 samt evt. foreningens CVR-nr. 40063277.

2019-01-23_Ny_affaldsordning
Når man ser tegningen på side 3, så kan det undre en hvor den grå pap/papir-container og evt. grønne containere til haveaffald er blevet af?

2018-11 Husenes hvide tagplader
Maling af husets hvide og asbest-holdige plader.

  1. Grundig afrensning med Dyrup’s Tag og murrens,
  2. efterfølgende 1 x Dyrup hæfteprimer
  3. og til slut 2 x Dyrup akrylmaling glans 10.

Pensel langs kanter, ellers en flad rulle uden “mønster”.

2018-09 Håndværkerlisten
Her kan alle i grundejerforeningen bede om at få noteret positive oplysninger om håndværkere mv.
1.
På anbefaling af Nils Hermansen, 18. oktober 2018:
Malermester Otto Wulff Hansen
CVR 75910312
Bjergerlav 3,
2971 Dragør
Tlf.: 40 55 27 99
E-mail: owh@owh.dk
2.
På anbefaling af Nils Hermansen, 18. oktober 2018:
Snedker & Tømrerfirmaet Flindt & Pedersen ApS
Fælledvej 2,
2791 Dragør
Tlf.: 32 53 20 09

2016-04 Flügger – malervarer
Grundejerforeningen har pr 13. april 2016 oprettet en konto hos Flügger som giver rabat på indkøb af malervarer. (Kontoen er oprettet med adresse Glamsbjergvej 37, Nils Hermansen)
Ved indkøb oplys kontonummer 519960, og at du kommer fra Grundejerforeningen Tårnby Eng (Registreret hos Flügger som E/F Tårnby Eng) Rabatten kan variere fra produkt til produkt, men gælder for alle Flügger forretninger.
For at undgå at købet bliver bliver belastet foreningen, skal alle betale kontant med betalingskort, eller kontanter.

2016-02 Trafikdæmpning på Glamsbjergvej.
Kommunen overvejer at lave en form for “midter-rabat” i rød asfalt på hele Glamsbjergvej.  Dette vil rent visuelt gøre vejen smallere med en dæmpning af hastigheden til følge.
Projektet er afhængigt  af hvorvidt kommunen kan frigøre midler på ca. kr. 300.000 fra allerede planlagte og højt prioriterede trafiksikkerhedsfremmende projekter.

2015-12 Forhavernes træer og buske.
Pr. november 2015 dækker foreningen op til kr. 1.000 inkl. moms pr. træ.
Følgende vækst(er) er optaget på foreningens positivliste som tilskudsberettiget:
1. Penselfyr (lat. Pinus Parviflora Negishi)

2015-12 Carportens og indgangspartiets gråblå nuance.
Farvekode 594-5DNCS-420 repræsenterer en acceptabel gråblå nuance.
I Silvan forhandles denne gråblå nuance under navnet:
Dyrup Dekstrem facademaling 270 skifer (ny recept 2013).

2015-12 Læs her om “Nyheder og status omkring skydebanerne”.
Indeholder bl.a. seneste opdatering vedrørende skydestøj og åbningstider for banerne. Flere har bemærket, at der er fuld gang i banerne om dagen og at lyden forstærkes når vejret er fugtigt.

2014-09 Københavns Flugtskytte Klub, Miljøsag
2014-04 Københavns Skyttecenter, Miljøsag

2012-06 Bestyrelsen orienterer …

2011-10 Post Danmark A/S, placering af postkasser 1/2

2011-10 Post Danmark A/S, placering af postkasser 2/2