Grundejerforeningens el-forsyning

Foreningens huse forsynes af strøm fra en transformer på Præstemarksvej.
Hovedkablet løber under rækkehusene på Præstemarksvej samt under Bolbrovej 24 til en fordelerboks på Bolbrovej overfor Bolbrovej 24.

Tegning fra servitut