Nyheder 2019

11. november 2019:
Nyt telefonnummer til Din Betjent er opdateret under afsnittet Din Sikkerhed.

28. oktober 2019:
VIGTIG information vedr. den kommende generalforsamling.
Indkaldelse til den årlige generalforsamling omdeles senest 29. oktober 2019.
Bilag til indkaldelsen, i alt 6 stk., er at finde her på hjemmesiden.
Følgende 5 “IT afskårede” parceller får omdelt alt materiale:
Bolbrovej 16
Bolbrovej 26
Bolbrovej 48
Ladbyvej 18
Ladbyvej 23

22. oktober 2019:
Så er der ordinær generalforsamling ==>
tirsdag 19. november 2019, kl. 19, Korsvejens skole, C02.
Indkaldelse kommer snarest i jeres postkasser.

9. maj 2019:
Forhåndstilmelding til sommerfesten den 17. august 2019. Husstandsomdelt.

9. maj 2019:
Orientering vedr. fiber-nedgravning. Husstandsomdelt.

3. maj 2019:
TDC starter nedgravning af TDC-gratis-fiberen medio maj 2019. Se tegningen her.
1. Bemærk, at der til Ladbyvejs adresser skydes ind til “bag-indgang”.
2. Bemærk, at der endnu ikke planlægges fiber til adresserne på Glamsbjergvej.
Hvornår GIGABIT går i gang med deres fiber; det vides ikke pt.
Det er dog en kendsgerning, at der skal graves af 2 omgange med hver sin retablering af fortov mv.

På vegne af adresserne på Ladbyvej udfordres kommune og entreprenør på logikken vedr. tilslutningen jf. pkt. 1 ovenfor.

DOG … vær obs på, at dette ikke er et grundejerforenings-projekt, at gravearbejdet er godkendt af kommunen og at det, i den sidste ende, er det enkelte medlems eget ansvar fsva. tilslutning på egen parcel.

8. februar 2019:
Der planlægges følgende aktiviteter for 2019:
– Søndag d. 3. marts, Fastelavns-tøndeslagning
– Lørdag d. 17. august, Sommerfest

27. januar 2019:
Så er der nyt under Nice-to-know om den ny affaldssortering i kommunen.
Bestyrelsen har længe ventet denne udmelding, og vi tager nu fat i kommunens tekniske forvaltning for at diskutere:
– påvirkning af lokalplanens krav til “et ensartet ydre”
– integration med en evt. carport-løsning.