Nyheder 2021

1. december 2021 – Tekniske fejl på hjemmesiden:
Der har i perioden 25. november 2021 til d.d. været tekniske fejl på hjemmesiden.
Alt skulle nu fungere.

1. december 2021 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021:
Referat og reviderede vedtægter er nu uploaded.

18. november 2021 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021:
Husk fremmøde samt gode Covid19-vaner => AFSTAND.
Vel mødt!

15. august 2021 (red.) – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021:
Den ordinære generalforsamling 2020 blev grundet Corona-situationen ikke afholdt jf. vedtægterne.
For at “lukke dette hul” varsles der hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 21. september 2021.

Dagsorden jf. vedtægternes §10 herunder følgende forslag fra bestyrelsen:
– Ændring af vedtægternes §8 Regnskab og revision, som følge af krav fra foreningens bankforbindelse.
– Ændring af vedtægternes §3 Kontingent, som følge af foreningens hjemtagen af vedligehold af fortove, græsarealer og vejkanter.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes formelt senest 3 uger før afholdelse ved postkasse-omdelt meddelelse.

24. juni 2021 – SOMMERNYT:
Læs her om
– Lokalplan
– Hjertestarter
– Sommerfest
– Fortove, græsarealer og vejkanter
(Postkasse-omdelt 24. juni 2021)

11. maj 2021 – Hjertestarter:
Så er hjertestarteren på plads og i funktion, læs her.
Der henvises til det særskilte punkt Din sikkerhed.

22. februar 2021 – Lokalplan:
Medio februar 2021 orienterede kommunens tekniske forvaltning os om,  deres arbejde med revision af vores lokalplan var blevet blevet udsat på ubestemt tid.
Bestyrelsen har derfor endnu en gang måtte ulejlige borgmesteren med ønsket om at blive indsat i grundejerforeningens klagemuligheder, og dette i “politiske niveauer” over kommunalt regi.

21. februar 2021 – Kontingent:
Kontingent-opkrævning 2021, se her.

3. februar 2021 – Facebookgruppe:
Bestyrelsen har på anbefaling af flere medlemmer oprettet en Facebook-gruppe ved navn G/F Tårnby Eng.
Det egentlige formål med gruppen fastlægges på et senere tidspunkt, men allerede nu bedes grundejerforeningens aktive Facebook-medlemmer om at joine gruppen.

3. februar 2021 – Rottespær:
Vi har nu fået serviceret de 10 stk. rottespær som blev nedsat i centrale skel-/samlebrønde, i 2020.
Rottespærrerne fungerer efter hensigten, men der blev i foreningen konstateret
– 1 rottehul i en græsplæne
– 1 rotterede i en samlebrønd
Bestyrelsen har taget action på ovennævnte.