Nyheder 2022

15. december 2022 – Nyt om fjernvarme

Følgende er d.d. rundkastet på mail.

7. december 2022 – Ekstraordinær generalforsamling

… forventes indkaldt til den 17. januar 2023.

7. december 2022 – Generalforsamling 2022

Beslutningsreferatet kan nu læses her.

17. november 2022 – Ukrudt

Intet nyt under solen, læs hér

11. oktober 2022 – Generalforsamling 2022

Dato/tidspunkt fastlagt til den 22. november 2022, kl. 19:00. Indkaldelse omdeles efterfølgende.

4. juli 2022 – Den ny lokalplan (L146)

Se den ny lokalplan hér: Lokalplan L146

23. juni 2022 – Den ny lokalplan (L146)

Den midlertidige lokalplan har efter høringsperioden på ny været til behandling i Bygge – og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Den endelige lokalplan, inkl. 3 mindre men positive justeringer, er nu godkendt af samtlige 3 instanser. 

Bestyrelsen lægger hermed låg på en sag, som har løbet i mere end 4 år. 

19. juni 2022 – Invitation til Jubilæumsfest

Så skal vi til fest den 20. august 2022; se invitationen hér.

5. maj 2022 – Den ny lokalplan (L146) // Indsigelse

Kommunens tekniske forvaltning har dagen før høringsperiodens slutdato modtaget en (1) indsigelse bestående af flere forhold.

Foreningen har besvaret indsigelsen og vores svar er kendetegnet ved ”GFTE-firkanter” i den samlede korrespondance som kan ses hér.

4. maj 2022 – Nyt – maj 2022

Så er der nyt om Orienteringsmødet afholdt den 26. april 2022: Nyheder_2022_05

12. april 2022 – Forårs-nyt – april 2022

Så er der nyt i jeres gode gamle postkasser, se tillige her: Nyheder_2022_04

4. april 2022 – Lidt om fjernvarme i kommunen

Lokalavisen “2770 Tårnby” skriver om fjernvarme-udviklingen i kommunen, se her.

4. april 2022 – Den ny lokalplan (L146) // Høring og Orienteringsmøde

Så kom meldingen om høring fra kommunen.
Tjek din e-boks, borger.dk eller din postkasse for alm. omdelt orienteringsbrev. 
Høringsperioden løber frem til og med den 2. maj 2022.

Bestyrelsen forventer at indbyde til orienteringsmøde om forarbejdet, processen og indholdet.
==> Tirsdag den 26. april 2022 på Korsvejens skole.

Den officielle lokalplantekst kan ses her eller via plandata.dk på dette link.

4. april 2022 – Den ny lokalplan (L146) // Politisk proces (3)

Lokalplanen gled den 29. marts 2022 glat igennem Kommunalbestyrelsen.
Næste step er en høringsfase som forventes igangsat snarest. 

Red. 4. april 2022 – Orienteringsmøde om den ny lokalplan (L146)
(opr. 23. februar 2022)

Bestyrelsen forventer at indbyde til orienteringsmøde om forarbejdet, processen og indholdet.
==> Udsættes indtil videre ==> Tirsdag den 5. april 2022 på Korsvejens skole.
Orienteringsmødet fastlægges endeligt når høringsperiodens datoer kendes.  

10. marts 2022 – Den ny lokalplan (L146) // Politisk proces (2)

Lokalplanen gled den 2. marts 2022 glat igennem Økonomiudvalget. 

16. februar 2022 – Den ny lokalplan (L146) // Politisk proces (1)

Kommunens Bygge- og Ejendomsudvalg godkendte den 8. februar 2022 den af Teknisk Forvaltnings forelagte reviderede lokalplan.
Næste skridt er en yderligere genkendelse, i marts 2022, i Økonomiudvalget samt en foreløbig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 
Efter disse 2 skridt er det bestyrelsens forventning, at den reviderede lokalplan, uden  justeringer, går direkte i 4 ugers høring i april 2022.
Den reviderede lokalplans fulde ordlyd kan ses her.

6. januar 2022 – Den ny lokalplan (L146)

Hastigt nærmer vi os afslutningen på dette langvarige forløb og i hovedtræk ser resultatet ud som følger:

Bebyggelsesprocenten beregnes fremadrettet for området som helhed, ikke for den enkelte matrikel, isoleret set.
Byggefelt A, i gårdhaven, udvides fra 20m2 til 40m2.
Byggefelt B, forlængelsen af længen, bibeholdes på 39m2.
Byggefelt C, forlængelsen af facaden (de 7 store endehus-matrikler), bibeholdes på 39m2.
Det epokegørende er, at samtlige 2 hhv. 3 byggefelter må bebygges fuldt ud af samtlige 33 matrikler, dette jf. bebyggelsesprocenten for området som helhed.

Carportenes størrelse ændres, således at disse fremadrettet kan forlænges til en max. længde på 6,6m.

Affaldsskjulet medtages jf. grundejerforeningens ønsker.

Solenergianlæg på tage samt fx varmepumper i terræn godkendes, dog med restriktive krav.

Ovenlysvinduerne kan antage flere former fx kvadratiske kupler, rektangulære rytterlys, pyramide-formede samt plane/buede fladtagsvinduer, dog i en max. højde på 1m.

Alt andet lige er processen nu ude af bestyrelsens hænder hvorfor vi først, når den politiske behandling igangsættes med bl.a. høringsperiode, igen aktivt vil forholde os til denne.

Se i øvrigt faneblad Om Tårnby Eng, pkt. Lokalplaner.