Vedtægter

Vedtægter_Tårnby Eng, revideret 13. juni 2023

Vedtægter af tidligere dato:

Vedtægter Tårnby Eng, revideret 22. november 2022
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 23. november 2021
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 21. september 2021
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 19. november 2019
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 22. november 2017
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 25. januar 2017
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 24. november 2015
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 20. november 2014
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 28. november 2012
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 15. november 2011
Vedtægter TårnbyEng, revideret 25. november 2004
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 24. november 1997

Vedtægter Tårnby Eng, revideret 3. december 1996
OBS!
Vedtaget, men sandsynligvis aldrig publiceret.
1996-vedtægterne er således identiske med 1997-vedtægterne, dog renset for 1997-revideringerne.

Vedtægter Tårnby Eng, revideret 29. november 1995
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 1. februar 1995
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 23. november 1992
Vedtægter Tårnby Eng, revideret 21. november 1991

Vedtægter Tårnby Eng, revideret 5. december 1989
OBS!
En præcisering af vedtægterne vedtaget 16. november 1988.
Her sidestilles indkaldelsen til Ekstraordinær generalforsamling med den Ordinære ditto.
1989-vedtægterne er således identiske med 1988-vedtægterne.

Vedtægter Tårnby Eng, revideret 16. november 1988
OBS!
Vedtaget, men sandsynligvis aldrig publiceret.
Eneste “fejlagtige” revidering hér, er i §9 hvor indkaldelsen til Ekstraordinær generalforsamling sidestilles med den Ordinære ditto.
Dette skete først i 1989.
1988-vedtægterne er således identiske med 1989-vedtægterne.

Vedtægter Tårnby Eng, Stiftende generalforsamling 23. november 1982

Skriv et svar