Bank og CVR

Kontingent og andre skyldige fordringer kan indbetales til foreningskontoen i Danske Bank: 9570-12727909.

Grundejerforeningen har, af administrative årsager, eget CVR-nummer: 40063277.
Medlemmerne kan ikke benytte CVR-nummeret til indkøb for egen regning; ej heller på foreningens ditto.