Nyheder 2014

2. december 2014:
Medlemslisten forefindes som nævnt i revideret udgave, men prik til din nabo såfremt
vedkommende ikke er på listen med mail-adresse og telefonnummer.
Listen, især mail-adresserne, er altafgørende for hurtig samt generel information fra bestyrelsen, men også beboerne imellem.

30.november 2014:
Referatet samt bilag fra årets ordinære generalforsamling er blevet omdelt og nu også publiceret.
Medlemlisten forefindes nu i opdateret udgave. Evt. fejl bedes rapporteret.
Hjemmesiden har fået et generelt kodeord.

12. november 2014:
Læs om revurdering af miljøgodkendelser for fælledens skydebaner under Nice-to-know.

10. november 2014:
3 indkomne forslag til årets generalforsamling er nu publiceret.
Bestyrelsens 2014-aktiviteter fsva. møder kan studeres under Bestyrelsen\Protokol 2014.

30. oktober 2014:
Indkaldelse til 2014-generalforsamlingen foreligger nu.

4. februar 2014:
Kontingentopkrævning udsendes inden for en uge.
Der har været problemer med banken iflg. Per Hansen for opkrævningskortene laves ikke mere. Alle vil få en skrivelse hvor der står påført beløb og kontonummer som kontingentet skal overføres til.