Nyheder 2018

4. december 2018:
Så er der tegninger fra de gode gamle dage

24. november 2018:
Så er der nyt under Nice-to-know om husenes hvide tagplader.
… bare fat pensel og rulle …

30. oktober 2018:
RETTELSE
Året generalforsamling finder sted tirsdag den 20. november 2018.
Indkaldelse mv. udsendes i slutningen af oktober måned.

22. oktober 2018:
Under menu-punktet Din Sikkerhed kan nu læse bestyrelsens opfordring til tilmelding til Nabohjælp-ordningen under TrygFonden.

22. oktober 2018:
Menu-punktet Din Betjent er blevet navne-ændret til Din Sikkerhed.

18. september 2018:
Yderligere nyt om: Tilbud fra GIGABIT vedr. fibernet.
Bestyrelsen har nu modtaget mere konkret information om det pågældende projekt og der henvises til vedlagte “salgsmateriale”, Gigabit_intromøde_20180910.

Lidt kolde facts:
– Ud fra tilkendegivelser i vores egen grundejerforening, så vil strengen Knarreborg/Glamsbjergvej/Bolbrovej/Ladbyvej forventelig være en realitet SÅFREMT der opnås tilstrækkelige tilmeldinger for HELE området vist på slide nr. 1.
– Det samlede antal tilmeldinger er per d.d. IKKE tilstrækkelige, så GIGABIT arbejder på yderligere markedsføring. Flere har spurgt ind til sikkerheden ved GIGABIT’s soliditet, men tilmelding dækket af en bankgaranti kommer desværre IKKE på tale.

Det vil i dette tilfælde være medlemmernes individuelle beslutning hvorvidt man melder sig til eller ej. Bestyrelsen, og dermed grundejerforeningen, er kun formidler af information, men med vores nuværende viden er tilbuddet, i en overskuelig fremtid, den eneste mulighed for at få etableret en hurtig internetforbindelse vha. fibernet.

Bestyrelsen kan, baseret på indhentet viden og research, anbefale medlemmerne at tiltræde tilbuddet.

10. september 2018:
Året generalforsamling finder sted torsdag den 15. november 2018.
Indkaldelse mv. udsendes i slutningen af oktober måned.

10. september 2018:
Håndværkerlisten på hjemmesiden er nu oprettet under punktet Nice-to-know.
Ønsker medlemmerne at dele positiv information kan dette tilsendes formanden.

20. august 2018:
Tilbud fra GIGABIT vedr. fibernet.
Flere af vores parceller har modtaget en flyer i postkassen vedr. tilbud om hurtigt fibernet, vedlagt.
Bestyrelsen behandler emnet på mødet den 4. september 2018 ligesom vi deltager på GIGABIT’s orienteringsmøde den 10. september 2018.
Det er fortsat bestyrelsens indstilling, at etablering af fibernet er af afgørende betydning for en positiv handelsværdi samt korte liggetider.
Trods ovenstående, så anbefaler bestyrelsen, at I ikke foretager jer noget før I på ny hører fra bestyrelsen.

Men …
såfremt I allerede er positive over for idéen, så send en sms til formanden på 3020 4074, så noterer vi jeres uforpligtende interesse.

Gigabit_1
Gigabit_2

14. august 2018:
AFLYSNING.
Grundet meget lavt antal interesserede aflyses sommerfesten hermed.

2. juli 2018:
SOMMERFESTEN 2018Invitation
Læs alt om Sommerfesten 2018 før din nabo …

2. juli 2018:
Husk på foreningens sommerfest lørdag den 18. august 2018. Yderligere information snarest.

11. februar 2018:
Fastelavn 2018, fotos
Se Kong Nils endnu en gang blive kåret til foreningens uovervindelige slagsbroder!

8. februar 2018:
Der er i dag indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 4. marts 2018, se her.