Nyheder 2020

14. november 2020:
Vigtigt nyt vedr. vores ledningsnet (spildevand) og skelbrønde mv. Læs her!

3. november 2020:
– Bestyrelsens beretning 2019-2020
– Regnskab 2019-2020
– Budget 2020-2021 (forslag) …
… er d.d. blevet postkasse-omdelt.

28. oktober 2020:
GENERALFORSAMLING 2020 – Aflysning grundet Corona. (rev. 3. nov. 2020)
Myndighedernes forsamlingsforbud løber pt. til og med 22. november 2020.
Dette til trods, så vælger bestyrelsen at aflyse den ordinære generalforsamling 2020, oprindeligt fastlagt til 24. november 2020.
Bestyrelsen arbejder pt. på hvorledes den opståede situation skal håndteres, men forventer som minimum, i løbet af november 2020, at omdele:
– Bestyrelsens beretning 2019-2020
– Regnskab 2019-2020
– Budget 2020-2021 (forslag)

5. oktober 2020:
Vi har i dag anmeldt rotteproblemerne i vores området til Tårnby kommune.

23. september 2020:
Dato for ordinær generalforsamling 2020 er fastsat til den 24. november 2020. Indkaldelse afventer.

1. september 2020:
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 22. september 2020.
Postkasse-omdelt skrivelse.

Ultimo juni 2020:
Orientering om skraldeskjul (fortsat), se her.
Postkasse-omdelt skrivelse.

28. maj 2020:
Orientering om skraldeskjul, tv-inspektion samt arrangementer, se her.
Postkasse-omdelt skrivelse.

2. april 2020:
Generel orientering fra kommunen fsva. Corona-krisen, se her.

15. marts 2020:
TV-inspektion af skelbrønde og fælles spildevandsledninger, se her.