Nyheder 2015

2. december 2015:
Så skulle alt vedr. årets ordinære generalforsamling være publiceret og desuden er der tilføjet flere spændende sager under diverse faneblade.
Bestyrelsen ønsker god læselyst.

22. november 2015:
HUSK …
generalforsamlingen den 24. november 2015 !!!
Det reviderede regnskab foreligger nu og det har samtidig været nødvendigt at gen-åbne regnskabet fra forrige regnskabsår 2013/2014 mhp. fornyet revision. Sidstnævnte regnskab er tillige publiceret i revideret udgave.
Ny opdateret medlemsliste foreligger, så se den venligst igennem for evt. fejl og mangler.

12. august 2015:
Så er der sommerfest … læs indbydelsen her => Sommerfest 2015!!!

1. juni 2015:
Bestyrelsen planlægger …
… Sommerfest, lørdag den 22. august 2015, kl. 18:00
… Generalforsamling, tirsdag den 24. november, kl. 19:00