Lokalplaner

Gældende lokalplan:
Lokalplan L146

Tidligere lokalplan(er):
Lokalplan 51
Lokalplan 51 – tillæg 51.1

Kommende lokalplan (red. 6. januar 2022):
Under udarbejdelse.
Første del er klar, men den endelige proces i kommunens tekniske forvaltning udestår.
Da forslag til lokalplan fortsat er i proces i teknisk forvaltning, med mulige justeringer til følge, offentliggøres forslag til lokalplanen først når lokalplanen overgår til politisk behandling. 
Udkast til politisk godkendelse, samt offentliggørelse i grundejerforeningen, forventes klar i januar/februar 2022.

Følgende tidsplan var gældende per den 19. november 2021:

Februar 2022:
Behandling af lokalplanforslag i Bygge- og Ejendomsudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Marts 2022:
Fire ugers offentlig høring.
April 2022:
Opsamling på offentlig høring.
Juni 2022:
Behandling af endelig lokalplan i Bygge- og Ejendomsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Skriv et svar