Nyheder 2022

6. januar 2022 – Den ny lokalplan:

Hastigt nærmer vi os afslutningen på dette langvarige forløb og i hovedtræk ser resultatet ud som følger:

Bebyggelsesprocenten beregnes fremadrettet for området som helhed, ikke for den enkelte matrikel, isoleret set.
Byggefelt A, i gårdhaven, udvides fra 20m2 til 40m2.
Byggefelt B, forlængelsen af længen, bibeholdes på 39m2.
Byggefelt C, forlængelsen af facaden (de 7 store endehus-matrikler), bibeholdes på 39m2.
Det epokegørende er, at samtlige 2 hhv. 3 byggefelter må bebygges fuldt ud af samtlige 33 matrikler, dette jf. bebyggelsesprocenten for området som helhed.

Carportenes størrelse ændres, således at disse fremadrettet kan forlænges til en max. længde på 6,6m.

Affaldsskjulet medtages jf. grundejerforeningens ønsker.

Solenergianlæg på tage samt fx varmepumper i terræn godkendes, dog med restriktive krav.

Ovenlysvinduerne kan antage flere former fx kvadratiske kupler, rektangulære rytterlys, pyramide-formede samt plane/buede fladtagsvinduer, dog i en max. højde på 1m.

Alt andet lige er processen nu ude af bestyrelsens hænder hvorfor vi først, når den politiske behandling igangsættes med bl.a. høringsperiode, igen aktivt vil forholde os til denne.

Se i øvrigt faneblad Om Tårnby Eng, pkt. Lokalplaner.